รพ.สวนดอก ประกาศย้าย!ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ หอประชุมมช.ไปยัง อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพแห่งใหม่ฯ ชั่วคราว

13 ธันวาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มช. ประกาศย้ายสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากหอประชุม มช. ไปยังอาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพแห่งใหม่ ใน มช. เป็นการชั่วคราว เพื่อเตรียมพื้นที่หอประชุม มช. ในการจัดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ต้นปีหน้า
ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หอประชุม มช.) มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการแบ่งเบาภาระให้กับทางจังหวัดเชียงใหม่ในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประชาชนของจังหวัดเป็นอย่างมาก ที่ผ่านมาศูนย์นี้ได้ทำการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 145,000 โดส โดยเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปประมาณ 73,000 ราย ผมต้องขอบคุณบุคลากรของคณะแพทย์ทุกฝ่ายที่ทำให้สิ่งดีๆ เหล่านี้เกิดขึ้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอขอบคุณท่านอธิการบดี มช. "ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต" และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน ที่ได้อนุญาตให้ใช้หอประชุม มช. เป็นสถานที่หลักอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสถานที่แห่งนี้ถือว่ามีความพร้อมทุกด้าน ทําให้ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวกสบาย โดยได้รับคำชมเชยจากประชาชนอย่างมาก
นอกจากนี้ต้องขอขอบคุณทีมงานมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีมงานสำนักงานบริหารและจัดการทรัพทย์สิน กองบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอีกหลายหน่วยงานที่มีจิตอาสามาช่วยงานในศูนย์ฉีดวัคซีนแห่งนี้ ซึ่งในแต่ละวันมีบุคลากรผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้บริการประชาชนวันละประมาณ 200 ท่าน รวมไปถึงน้ำใจจากองค์กรภาครัฐเอกชนต่างๆ ที่มาร่วมบริจาคอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ให้กับทีมงานในศูนย์ฉีดวัคซีนฯ แห่งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ด้าน ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดให้บริการศูนย์วัคซีนฯ ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทำการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนไปแล้วทั้งหมดประมาณ130,700 โดส การดำเนินการจนถึงวันนี้ (9 ธ.ค.64) รวมเป็นเวลา 109 วัน
ล่าสุด จากการหารือของทางคณะผู้บริหารฯของมหาวิทยาลัยได้มีมติให้ย้ายสถานที่ฉีดวัคซีน ณ หอประชุม มช. แห่งนี้ ไปเปิดทำการยังที่แห่งใหม่ คืออาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นการชั่วคราว เพื่อเตรียมพื้นที่ หอประชุม มช. ใช้ในการจัดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 55 และ 56 ในวันที่ 14 มกราคม 2565 และวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการจัดเตรียมสถานที่ประมาณ 1 เดือน
สำหรับศูนย์ฉีดวัคซีนฯ แห่งใหม่ เป็นอาคารกีฬาสร้างใหม่ สูง 3 ชั้น ซึ่งทีมงานของมหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร์ มช. ได้ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและปรับปรุงสถานที่ให้พร้อมกับการฉีดวัคซีน โดยทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อนุญาติใช้สถานที่นี้ในการฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นอาคารกีฬา 2 อาคาร โดยใช้อาคารหลังแรกในการฉีดวัคซีน และใช้อาคารที่สองเป็นที่สังเกตุอาการ
ล่าสุดทีมงานของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดทำการขนย้ายอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ เข้าพื้นที่แห่งใหม่ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 และพร้อมเปิดให้บริการฉีดวัคซีนฯ อีกครั้งในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 ซึ่งจะเป็นการให้บริการ ฉีดวัคซีนเข็ม 2 ของภาคประชาชน จำนวนประมาณ 700 ราย ร่วมกับการเปิดวอร์คอินฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และยังรวมไปถึงการวอร์คอินฉีด เข็มที่ 3 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม หรือซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม ตามนโยบายของจังหวัด
ขอให้ประชาชนมั่นใจในการให้บริการการฉีดวัคซีนของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แล้วเราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกันครับ
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่