วิศวฯ มอบตู้ Swab Test เสริมศักยภาพแพทย์โรงพยาบาลพะเยา

21 เมษายน 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ยุทธนา โมนะ และทีมนักวิจัย ร่วมสนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์โรงพยาบาลพะเยา จัดทำตู้ตรวจเชื้อ Swab Test โดยใช้เทคโนโลยีความดันบวก รวมถึงตู้เก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อโดยใช้เทคโนโลยีความดันลบ เพื่อรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ทั้งนี้ต้นแบบได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมส่งมอบแก่โรงพยาบาลพะเยา เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ รักษาการแทนคณบดี และ แพทย์หญิงมัลลิกา ขวัญเมือง รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นผู้รับมอบ
แกลลอรี่