สำนักทะเบียนและประมวลผล ขยายเวลาปิดที่ทำการชั่วคราว จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

3 สิงหาคม 2564

สำนักทะเบียนและประมวลผล

สำนักทะเบียนและประมวลผล ขยายเวลาปิดที่ทำการชั่วคราว จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการใช้ช่องทางการติดต่อแบบออนไลน์เป็นหลัก
แกลลอรี่