นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน รับรางวัลในรอบชิงชนะเลิศจากการแข่งขัน “การแปลและการล่ามจีนไทย-ไทยจีน ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือของประเทศไทย”

28 สิงหาคม 2566

คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ที่ได้รับรางวัลในรอบชิงชนะเลิศจากการแข่งขัน “การแปลและการล่ามจีนไทย-ไทยจีน ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือของประเทศไทย” เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 โดยสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ได้แก่

1. นายบุญทวี แซ่หยั้ง ได้รับรางวัลชนะเลิศ

2. นางสาววิภาพร แข่แม้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

3. นางสาวนงนภัส อภิชิตวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

4. นายชัยพร รินจ่อ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2


----------------------------


ขอขอบคุณสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ที่ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงทักษะและศักยภาพในด้านการแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย ไทย-จีน อีกทั้งขอบคุณสาขาวิชาภาษาจีน ที่สนับสนุนและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทั้งสี่คนสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/humancmu/posts/pfbid02WoTd3DNMHty6N7sK8nFsP8S426P3vcnMiGLgBW2suyFRQH3Kkn6m8iJNcag5YESNl
แกลลอรี่