เรียนออนไลน์กับ มช. เรียนอะไรดี?

11 พฤษภาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

เรียนออนไลน์กับมช. เรียนอะไรดี?


ในวันที่ทุกคนต้องอยู่บ้านให้มากขึ้น แต่การศึกษายังเป็นสิ่งที่จำเป็นและต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
วันนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรามีหลักสูตรออนไลน์ที่ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ เป็นใครก็เรียนได้ และเรียนได้ตลอดชีวิตไม่มีวันหมดอายุ
CMU Mooc by ITSC ร่วมกับ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มีหลักสูตรออนไลน์มาให้เรียนกันได้ถึงที่บ้านมากกว่า 30 หลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือหลักสูตรทั่วไป ที่จะเสริมความสามารถให้ทุกคนพร้อมนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เมื่อเรียนจบหลักสูตรไหนได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองหลักสูตรนั้นอีกด้วย

สมัครเรียนได้แล้ววันนี้ที่ http://www.lifelong.cmu.ac.th/ 


เพราะการศึกษาไม่ได้จำกัดแค่การเป็นนักศึกษา
คุณทุกคนคือ “ผู้เรียน” 

ข้อมูลโดย : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต
แกลลอรี่