โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักศึกษาทุนชาวไทยภูเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

7 พฤษภาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

              ณ ห้องประชุม โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ในโอกาสที่มาเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักศึกษาทุนชาวไทยภูเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายมูฮัมมัด ศานติภิมุข ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง กล่าวรายงาน ซึ่งกรมการปกครองร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดสรรโควตาพิเศษแก่เยาวชนชาวไทยภูเขในพื้นที่จังหวัด ที่มีชาวไทยภูเขาอาศัยอยู่จำนวน 15 จังหวัด ให้ได้รับทุนการศึกษาจำนวนเงิน 30,000 บาท/ปี ตลอดหลักสูตรการศึกษาที่กำหนด แบ่งออกเป็นทุนการศึกษาใหม่จำนวน 25 ทุน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 ทุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 6 ทุน) และทุนการศึกษาต่อเนื่องอีก 75 ทุน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจส่งเสริมโอกาสในการศึกษา สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย มีส่วนร่วมในการปกป้องสถาบันหลักของชาติ มีจิตสำนึกรักบ้านเกิด สามารถนำองค์ความรู้กลับไปพัฒนาภูมิลำเนาเดิม ตลอดจนเป็นการพบปะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความรัก สมัครสมานสามัคคีระหว่างนักศึกษาทุน และรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
 
แกลลอรี่