คณะอุตสาหกรรมเกษตร เยี่ยมสถานที่ Quarantine ของนักศึกษา มช ณ หอพักศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญชัย

1 กุมภาพันธ์ 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์ สุระวัง รองคณบดี และเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เดินทางเยี่ยมสถานที่ Quarantine ของนักศึกษา อก.มช. ณ หอพักศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญชัย จังหวัดลำพูน โดยทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมสถานที่พัก อุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็น และระบบดูแลนักศึกษา ที่ Quarantine รายบุคคล และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลนักศึกษาตลอดเวลา เพื่อให้ทางผู้ปกครองมั่นใจในความปลอดภัยของบุตรหลาน
#ลูกช้างทองเราดูแล
แกลลอรี่