วิศวฯ มช. ขยายผล สู่ชุมชนรอบข้าง ดันเทคโนโลยีความดันลบเสริมศักยภาพแพทย์ดอยหล่อ

7 พฤษภาคม 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สนับสนุนการทำงานของแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าปรับปรุงห้องความดันลบสำหรับพ่นยาและเก็บตัวอย่างเชื้อแบบลดความเสี่ยงการกระจายเชื้อ โดยผู้พัฒนาผลงาน อาจารย์ ดร.ยุทธนา โมนะ นำทีมนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเข้าติดตังระบบ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา ผู้ช่วยคณบดี และบุคลากรงานบริหารงานวิจัยฯ ร่วมส่งมอบต่อโรงพยาบาลดอยหล่อ มี แพทย์หญิงนลินทิพย์ ธรรมฤกษ์ฤทธิ์ ผู้อำนวยการเป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=26104
แกลลอรี่