นักคณิตศาสตร์ คณะวิทย์ มช. พัฒนาเชิงทฤษฎีคณิตศาสตร์ เพื่อออกแบบตัวควบคุมไม่เชิงเส้น เพื่อควบคุมตำแหน่งตามค่าเป้าหมาย

20 กรกฎาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ กับการออกแบบตัวควบคุมไม่เชิงเส้นเพื่อควบคุมตำแหน่งตามค่าเป้าหมาย

            รศ.ดร. ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับนักวิจัยจากประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ได้พัฒนาเชิงทฤษฎีคณิตศาสตร์ เพื่อออกแบบตัวควบคุมที่ทำให้ตำแหน่งหรือเส้นทางของตัวแปรที่ต้องการในระบบพลวัตมุ่งเข้าสู่ค่าเป้าหมายหรือเส้นทางตามที่ตั้งไว้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นปัญหาประยุกต์ใช้สำหรับควบคุมเส้นทางของการหมุนของ servo motor, การควบคุมหุ่นยนต์ หรือ การควบคุมอากาศยานไร้คนขับ เป็นต้น โดยงานวิจัยได้แสดงผลจำลองการตอบสนองต่อตัวควบคุมภายใต้เงื่อนไขที่ข้อมูลป้อนเข้าในสภาวะอิ่มตัวได้อย่างดีสำหรับระบบพลวัตที่มีตัวหน่วงตัวไม่แน่นอน

ผลงานวิจัยนี้ทำให้เกิดความร่วมมือของนักวิจัยในหลายประเทศ ผลงานที่ได้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต เช่น หุ่นยนต์ อากาศยานไร้คนขับ เป็นต้น

งานวิจัยได้รับตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารชั้นนำ ISA Transactions (Q1 ISI/Scopus, Impact Factor 5.468)

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://doi.org/10.1016/j.isatra.2022.02.029

อ้างอิง Ghaffari, V., Mobayen, S., ud Din, S., Rojsiraphisal, T. and Vu, M.T., 2022. Robust tracking composite nonlinear feedback controller design for time-delay uncertain systems in the presence of input saturation. ISA transactions.
.

.

.

.

cr.photo ; drone : unsplash

แกลลอรี่