สำนักหอสมุดขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล BOOKBOON หนังสือและตำราเรียนสำหรับนักศึกษา

18 กรกฎาคม 2566

สำนักหอสมุด

      ฐานข้อมูล BOOKBOON เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสือและตำราเรียนสำหรับนักศึกษาให้เลือกดาวน์โหลดได้ ฟรี ในรูปแบบไฟล์ PDF เนื้อหาส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และบริหารธุรกิจ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ในรูปแบบ e-Book และ Textbook

       สามารถใช้งานได้ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566 ได้ที่ https://cmu.bookboon.net/?token=jrKKKRFNH2fiGdDg

แกลลอรี่