การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

14 พฤศจิกายน 2562

วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ

กำหนดการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

Admission schedule 2020
Semester 1 ( Internet Application )
Round 1 : 1 November - 27 Desember 2562
Round 2 : 18 February - 30 April 2562
Semester 2 ( Internet Application )
Round 1 : 11 August - 9 October 2563

ข้อมูลโดย : https://www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/?p=3846
แกลลอรี่