ขอเชิญชวนอาจารย์ มช. เข้ารับฟัง Webinar ในหัวข้อ “Covid-19 กลับมาอีกครั้ง มช. มีวิธีรับมืออย่างไร ?”

8 มกราคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในปัจจุบัน!
ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TLIC ขอเชิญชวนอาจารย์ มช. เข้ารับฟัง Webinar
ในหัวข้อ “Covid-19 กลับมาอีกครั้ง มช. มีวิธีรับมืออย่างไร ?”
.
โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 10.30-11.30 น.
ผ่านทาง Zoom
  • อธิการบดีชี้แจงสถานการณ์ และนโยบายมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
  • นำเสนอผลสำรวจเพื่อใช้รับมือการสอน Online ในช่วงสถานการณ์ระบาดรอบแรก
  • ร่วมถาม-ตอบ เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนสอนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด 

สามารถลงทะเบียนเข้ารับฟัง และรับลิ้งค์ Zoom ได้แล้ววันนี้ที่   https://cmu.to/WebinarCovid-19


แกลลอรี่