คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าพบ คุณพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11 เมษายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำผู้แทนคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าพบ คุณพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมหารือแนวทางในการดำเนินกิจกรรม เพื่อสนับสนุนงานด้านบริการวิชาการร่วมกัน ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565
แกลลอรี่