ศูนย์บูรณาการมนุษยาภิวัตน์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

28 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด ศูนย์บูรณาการมนุษยาภิวัตน์ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170054 จำนวน 1 อัตรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://e-humanities.human.cmu.ac.th/web.php?application=JobSystem&module=Recruit&com=job_detail.php&recruit_id=83 

ไฟล์แนบ