นักวิจัย มช. รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

11 มีนาคม 2565

สำนักงานบริหารงานวิจัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สายสมร ลำยอง ที่ได้รับทุน “ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2565” งบประมาณรวม 12 ล้านบาท จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในโครงการวิจัย เรื่อง "การประยุกต์ใช้สารออกฤทธิ์ชีวภาพจากราเพื่ออุตสาหกรรมอาหารสุขภาพ และการนำไปใช้ทางการแพทย์เพื่อการค้นหายาและการตรวจหาสารพิษด้วยวิธีทางภูมิคุ้มกันวิทยา" 

ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นนี้ มอบให้กับนักวิจัยอาวุโสระดับศาสตราจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นเป็นงานวิจัยที่ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบทางวิชาการและมีศักยภาพในการนำไปประยุกต์เพื่อให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติหรือสร้างผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ โดยในแต่ละปีจะมีเพียงแค่ 3 ท่านเท่านั้น ที่จะได้รับทุนนี้จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
.
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
#CMUSDGs #CMUSDG #CMUSDG9 #CMUSDG17
แกลลอรี่