มช. ติดอันดับ 301-350 ของ Times Higher Education Asia University Rankings 2020

4 มิถุนายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 Times Higher Education Rankings ได้ประกาศผลการจัดอันดับ Asia University Rankings 2020 ปรากฏผลสำคัญ ดังนี้
5 อันดับแรกของเอเชีย : 1. Tsinghua University, 2. Peking University, 3. National University of Singapore, 4. University of Hong Kong และ 5. The Hong Kong University of Science and Technology


ในส่วนมหาวิทยาลัยของไทยที่ติดอันดับเอเชีย ได้แก่ อันดับ 122 Mahidol University  อันดับ 134 Mae Fah Luang University  อันดับ 201–250 Chulalongkorn University  อันดับ 251–300 King Mongkut’s University of Technology Thonburi  อันดับ 301–350 Chiang Mai University, Khon Kaen University และ Suranaree University of Technology  อันดับ 351–400 Kasetsart University และ King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang และ อันดับ 401+ King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Mahasarakham University, Naresuan University, Prince of Songkla University, Silpakorn University, Srinakharinwirot University และ Thammasat University 

โดยมีตัวชี้วัดประกอบด้วย 1) Teaching (25%) 2) Research (30%) 3) Citations (30%) 4) International Outlook (7.5%) และ 5) Industry Income จากคะแนนเต็ม (Overall 100%)


THE University Rankings Asia 2020ตารางแสดงอันดับผลการจัดอันดับเอเชีย เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ติดอันดับ ตั้งแต่ปี 2017-2020
กราฟแท่งแสดงผลคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยของไทยที่ติดอันดับเอเชีย ในปี 2020


ตารางแสดงผลคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยของไทยที่ติดอันดับเอเชีย ในปี 2020

กราฟเส้นแสดงผลคะแนนในแต่ละตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี 2017-2020

แกลลอรี่