ประกาศจากศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มช.

20 ธันวาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

แผนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนแห่งใหม่ (ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มช.) เริ่มให้บริการตั้งแต่ 17 ธันวาคม 2564
แกลลอรี่