ผลงาน “ต่อยอด แสงหลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่” ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566 ด้านสื่อและการสื่อสาร ประเภทผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร

11 ตุลาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ผลงาน “ต่อยอด แสงหลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่”
.
โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566 ด้านสื่อและการสื่อสาร ประเภทผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566
.
รับชมพิธีมอบรางวัลย้อนหลังได้ที่ (นาทีที่1:09:39)
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=834949418633153
ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/photo?fbid=719849926845505&set=pcb.719851330178698
แกลลอรี่