Indian Talk and Cooking Workshop

7 มีนาคม 2565

คณะสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "Indian Talk and Cooking Workshop" ทำการสาธิตการทำอาหารโดยร้านอาหาร Accha Authentic Indian Cuisine และสาธิตการชงชาประเภทต่างๆ ตามต้นตำรับอินเดียโดย Fine August Tea
กิจกรรม Indian Talk and Cooking Workshop ครั้งนี้ได้สาธิตการทำอาหารอินเดีย จำนวน 3 เมนู ประกอบด้วย Veg Samosa, Chutney และ Aloo Gobi Dry ดำเนินรายการโดย รองศาตราจารย์ ดร. นายแพทย์สุรพงษ์ หล่อสมฤดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่