นายช่างช้างเหล็กสร้างห้องความดันลบ รองรับผู้ป่วย Covid-19 ระดับปานกลาง – หนัก @รพ.สันทราย

7 พฤษภาคม 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์ เป็นผู้แทนคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมส่งมอบงานหอผู้ป่วยแรงดันลบ โรงพยาบาลสันทราย เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น ณ.อาคารสายลม ชั้น 1 โรงพยาบาลสันทราย โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของมูลนิธินักศึกษาเก่า และสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. อาสาออกแบบ พร้อมก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยให้เป็นแรงดันลบขนาด 18 เตียง และห้องแยกผู้ป่วยแรงดันลบขนาด 2 เตียงอีก 1 ห้อง เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ที่มีอาการระดับปานกลางจนถึงหนัก ตลอดจนเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ


ชมประมวลภาพวันส่งมอบเพิ่มเติม: http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=1700

ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=26054
แกลลอรี่