ประกาศจากศูนย์ฉีดวัคซีน หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5 ธันวาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

รับวอล์คอินในวันอังคารที่ 7 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564
เวลาสำหรับการวอล์คอิน 7.30-11.00 น.
หรือจนกว่าคิวจะหมด
บริเวณลานน้ำพุหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยจะทำการฉีดวัคซีน

1. ไฟเซอร์เข็มที่ 1 (และไฟเซอร์เข็มที่ 2 อีกประมาณ 3 สัปดาห์)
สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใด้รับวัคซีนโควิดใดๆ เลย ที่มีอายุมากกว่า 12 ปีขึ้นไป
- วันที่ 7 ธ.ค.64 จำนวน 300 รายต่อวัน
- วันที่ 8 ธ.ค.64 จำนวน 700 รายต่อวัน
- วันที่ 9 ธ.ค.64 จำนวน 500 รายต่อวัน

2. แอสตร้าเข็มที่ 1 (และไฟเซอร์เข็มที่ 2 อีกประมาณ 4 สัปดาห์)
สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใด้รับวัคซีนโควิดใดๆ เลย ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป

3. แอสตร้าเข็มที่ 3
สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม มาแล้ว 2 เข็มมากกว่า 3 เดือน

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ call center
โทร.053-934900 และ 053-934901 (ทุกวัน เวลา 08.30 - 16.00 น.)

ประกาศเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564ฉีดวัคซีน
หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับวอล์คอินในวันอังคารที่ 7 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564
เวลาสำหรับการวอล์คอิน 7.30-11.00 น.?
หรือจนกว่าคิวจะหมด
บริเวณลานน้ำพุหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยจะทำการฉีดวัคซีน

1. ไฟเซอร์เข็มที่ 1 (และไฟเซอร์เข็มที่ 2 อีกประมาณ 3 สัปดาห์)
สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใด้รับวัคซีนโควิดใดๆ เลย ที่มีอายุมากกว่า 12 ปีขึ้นไป
- วันที่ 7 ธ.ค.64 จำนวน 300 รายต่อวัน
- วันที่ 8 ธ.ค.64 จำนวน 700 รายต่อวัน
- วันที่ 9 ธ.ค.64 จำนวน 500 รายต่อวัน

2. แอสตร้าเข็มที่ 1 (และไฟเซอร์เข็มที่ 2 อีกประมาณ 4 สัปดาห์)
สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใด้รับวัคซีนโควิดใดๆ เลย ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป

3. แอสตร้าเข็มที่ 3
สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม มาแล้ว 2 เข็มมากกว่า 3 เดือน

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ call center
โทร.053-934900 และ 053-934901 (ทุกวัน เวลา 08.30 - 16.00 น.)

ประกาศเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564
แกลลอรี่