มอบอาหารชุดสำหรับทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19)

19 เมษายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่ 16 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้มอบอาหารชุดสำหรับทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) ที่รับการรักษา ณ โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 (หอ 5 หญิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) จำนวน 350 ชุด นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนรายการอาหารอื่นๆ ในชุดอาหาร จากคุณณัชวิทย์ เต้พิพัฒน์พงษ์ ร้านเจ๊ม่วยขายไข่ เป็นไข่ต้มจำนวน 400 ฟอง ซึ่งอาหารชุดทั้งหมด ได้รับการจัดเตรียมจากบุคลากรในคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค และ Social Distancing ทางคณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน ด้วยรักและห่วงใย จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่