ต้อนรับผู้บริหารจาก Confucius E-Learning Center P.R.China

14 พฤษภาคม 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ Mr. Zhao Mingguang, Vice General Manager of Confucius E-Learning Center, P.R.China และคณะ ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และปรึกษาหารือเกี่ยวกับ E-Learning ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 
แกลลอรี่