5 ภาคีความร่วมมือจัดทำกล่องอากาศดีเพื่อส่งมอบให้กับศูนย์เด็กเล็กก่อนฤดูกาลฝุ่น

18 พฤศจิกายน 2566

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. ร่วมด้วยมูลนิธิเวชดุสิตในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โรงพยาบาลกรุงเทพ-เชียงใหม่ โรงพยาบาลกรุงเทพ-เชียงราย และบริษัทลลิตา พีพีโอ จำกัด จัดกิจกรรม“คืนลมหายใจที่ไร้ฝุ่นให้เด็กน้อย” (คลีนรูมเพื่อศูนย์เด็กเล็ก) โดยเปิดตัวโครงการในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นอันดับแรก และจะดำเนินการขยายพื้นที่ไปยังอำเภอฮอด อำเภอไชยปราการ ฝาง และอำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงรายต่อไปโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คุณทศพล เผื่อนอุดม เป็นประธานในพิธีเปิด รศ. บันลือ เผือกผ่อง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสุเทพ กล่าวต้อนรับ ศ. นพ. ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน นพ. ไพศาล เลิศฤดีพร ตัวแทนมูลนิธิเวชดุสิตฯ ในฐานะผู้สนับสนุนงบประมาณ และคุณพัชราภา ธรรมเทศน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทลลิตา แพคเก็จจิ้ง จำกัด ผู้สนับสนุนกล่องสำหรับทำจัดทำกล่องอากาศดี


กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเพื่อให้เด็กที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอากาศที่บริสุทธิ์ในการหายใจและเพื่อสร้างความตระหนักในอันตรายของมลพิษฝุ่นพีเอ็ม 2.5 โดยมีเป้าหมายในการจัดทำคลีนรูมหรือห้องปลอดฝุ่น ให้กับห้องเรียนมากกว่า 270 ห้อง และมีแผนจะขยายการดำเนินการเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้จะมีการสาธิตการจัดทำพัดลมฟอกอากาศ DIY ที่เรียกว่า “กล่องอากาศดี” พร้อมมอบอุปกรณ์การทำคลีนรูมเพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สามารถดำเนินการด้วยตนเองต่อไป
แกลลอรี่