โครงการปันน้ำใจให้น้อง กับ Ex-M.B.A. 21

2 กุมภาพันธ์ 2564

คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร (Ex-M.B.A.)  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 21 จัดโครงการปันน้ำใจให้น้อง CSR Ex-21 & Share experience to develop potential เพื่อมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เสื้อผ้า เครื่องดื่ม และเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 23 มกราคม 2564 ข้อมูลโดย : https://www.ba.cmu.ac.th/th/accba012364
แกลลอรี่