วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท CAS Cogniser (Thailand) จำกัด เป็นตัวแทนจากประเทศไทยคว้ารางวัลผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยม 2022 ในงาน China-ASEAN Innovation and Entrepreneurship Competition

12 เมษายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท CAS Cogniser (Thailand) ตัวแทนจากประเทศไทยคว้ารางวัลผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยม (Creativity Star) จากการแข่งขัน 2022 China-ASEAN Innovation and Entrepreneurship Competition (CAIEC) ในหัวข้อ “Computer Vision Technology for Collaboration between Cloud Platform and Edge Terminal” โดยมีรองเลขาธิการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คุณ Satvinder Singh และเอกอัครราชทูตจีนประจำอาเซียน คุณ Hou Yanqi เป็นผู้มอบรางวัลให้กับตัวแทนคณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียนในนามของผู้ชนะจากประเทศไทย
การแข่งขัน 2022 China-ASEAN Innovation and Entrepreneurship เป็นเวทีการเข่งขันสำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมจากประเทศต่างๆ ที่ทำงานกับภาคการศึกษา ภาครัฐจากอาเซียนและจีน จำนวน 71 กลุ่ม การแข่งขันนี้จัดให้มีที่ปรึกษามืออาชีพเพื่อให้คำปรึกษา การฝึกอบรมและดึงความสามารถของบริษัทในการนำเสนอนวัตกรรมออกมาแสดงได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งเป็นเวทีเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านนวัตกรรมและสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการของจีนและประเทศอาเซียน โดยมีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีนและสำนักเลขาธิการอาเซียนผ่านคณะกรรมการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (COSTI) เป็นเจ้าภาพ

บริษัท CAS Cogniser (Thailand) เป็น Startup ที่ดำเนินการด้านเทคโนโลยีขั้นสูงด้านปัญญาประดิษฐ์ ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Chinese Academy of Sciences อีกทั้งมีความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์กวางโจว มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ถูกนำไปใช้ในหลายสาขา เช่น การรักษาความปลอดภัยสาธารณะ การศึกษา การท่องเที่ยว กิจการของรัฐ การเกษตรและการพาณิชย์ ถือเป็นความภาคภูมิใจและเกียรติอย่างมากในการได้รับรางวัลในนี้ โดยได้มีการจัดพิธีรับรางวัลที่สำนักเลขาธิการอาเซียน ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา
แกลลอรี่