สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

29 มิถุนายน 2563

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://art-culture.cmu.ac.th/News/detail/1763 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่เติม โทร. 053 943 624  
แกลลอรี่