ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย และคณะ

16 มกราคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

               ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Rachmat Budiman เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสที่มาปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา สังคม และวัฒนธรรม และความร่วมมืออื่นๆ และพบปะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง ม.ล ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่