ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์รายบุคคล TCAS รอบที่ 1

22 พฤศจิกายน 2565

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์รายบุคคล TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน

วันที่ 23 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 น. ผ่านทางระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/apply.php?page=login

หมายเหตุ : โครงการที่ (รับสมัคร) ดำเนินการโดยคณะ ตรวจสอบรายชื่อฯ ได้จากเว็บไซต์ของคณะโดยตรง

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 เพิ่มเติม ได้ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply
แกลลอรี่