ทิศทางคณะอุตสาหกรรมเกษตรในอนาคต

7 ธันวาคม 2563

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุม “ทิศทางคณะอุตสาหกรรมเกษตรในอนาคต” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีอุตสาหกรรมเกษตร ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและกำหนดทิศทางการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตรในอนาคต ณ ห้องประชุม ๔ อาคารสำนักงานคณะ 
แกลลอรี่