อาจารย์กายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ได้รับรางวัล ERS Best Abstract Grant in Physiotherapy 2021

21 กันยายน 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ เดชะ อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล ERS Best Abstract Grant ในงาน ERS International Congress 2021 ในหัวข้อเรื่อง "Impact of wearing different facial masks on respiratory symptoms, oxygen saturation, and functional capacity during six-minute walk test (6MWT) in healthy young adults" เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์
แกลลอรี่