ต้อนรับผู้แทนจาก สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย

1 ธันวาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Ms. Paulomi Tripathi, Deputy Chief of Mission สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ พร้อมทั้งรับฟังการดำเนินกิจกรรมของศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ ห้องรับรอง ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่