คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมเดินขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ และพระพุทธรูปสำคัญประจำมหาวิทยาลัยและจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566

18 เมษายน 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมเดินขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ และพระพุทธรูปสำคัญประจำมหาวิทยาลัยและจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ในประเพณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ 2566 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566
แกลลอรี่