การบรรยายหัวข้อ Ice Cream Processing and Hygiene และ Instant Noodles Processing and Controlling โดยรุ่นพี่ศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร

17 ธันวาคม 2563

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดการบรรยาย ซึ่งได้รับเกียรติจากรุ่นพี่ศิษย์เก่านักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในหัวข้อ Ice Cream Processing and Hygiene โดยคุณอดิศร ไตรสินสมบูรณ์ ผู้จัดการทั่วไปและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และในหัวข้อ Instant Noodles Processing and Controlling ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด และได้เกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณแก่วิทยากร ณ ห้องประชุม 4 อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
แกลลอรี่