อาคันตุกะจาก Smithsonian Conservation Biology Institute, USA เข้าพบปะพูดคุยท่านคณบดี

19 ตุลาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Dr. Janine L. Brown จาก Smithsonian Conservation Biology Institute, USA ในโอกาสร่วมให้คำปรึกษาด้านการเรียนการสอนคลินิกช้างและสัตว์ป่า ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ช่วงระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565
แกลลอรี่