คณะวิทยาศาสตร์ มช. ร่วมมือบริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม เพื่อวิจัย พัฒนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ร่วมกัน

11 พฤษภาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

         วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด (THAI TOHKEN THERMO CO., LTD) เพื่อร่วมกันวิจัย พัฒนา และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ และบริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ และผ่านระบบออนไลน์
แกลลอรี่