รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

15 ตุลาคม 2564

คณะบริหารธุรกิจ

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 12 พฤศจิกายน 2564
แกลลอรี่