การประชุมวิชาการนานาชาติ "Cultivating the Humanities and Social Sciences and Supporting Under-represented Scholars of Asia"

8 ธันวาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับในการประชุมวิชาการนานาชาติ "Cultivating the Humanities and Social Sciences and Supporting Under-represented Scholars of Asia" เพื่อสร้างความคิดริเริ่มใหม่เกี่ยวกับ "การปลูกฝังมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และการสนับสนุนนักวิชาการที่อยู่ภายใต้การเป็นตัวแทนแห่งเอเชีย" นำโดยสมาคมเพื่อการศึกษาเอเชีย (AAS) มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนนักวิชาการที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจของเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงการจะมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนนักวิชาการจากพื้นที่ความขัดแย้งและประเทศหลังความขัดแย้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคณาจารย์รุ่นเยาว์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการอาวุโสและอิสระ ผู้หญิง และกลุ่มชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่