มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 3,000 ชิ้น สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์

26 มีนาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 3,000 ชิ้น จากการสนับสนุนกิจกรรม มช. จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ให้แก่ นายแพทย์ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์อาวุโส โรงพยาบาลนครพิงค์ สำหรับมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 และป้องกันปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษจากหมอกควัน ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 
แกลลอรี่