นักศึกษาจากภาควิชาภูมิศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม AIMS Student Forum ระดับประเทศ

10 กันยายน 2562

คณะสังคมศาสตร์

นายกฤตบุญ กระโหมวงศ์ นักศึกษาจากภาควิชาภูมิศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม AIMS Student Forum ระดับประเทศ โดยเป็นการแข่งขันเสวนาหารือ หัวข้อ Redefining Mobility in Disruptive Era เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
แกลลอรี่