มช. มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย จากการจัดอันดับของ Times Higher Education World University Rankings 2021

3 กันยายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Times Higher Education (THE) ได้ประกาศผลการจัดอันดับ Times Higher Education World University Rankings 2021 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ปรากฏผลสำคัญ ดังนี้
5 อันดับแรกของโลก : 1. University of Oxford, 2. Stanford University, 3. Harvard University, 4. California Institute of Technology, 5. Massachusetts Institute of Technology
ในส่วนการจัดอันดับในประเทศไทย มีมหาวิทยาลัยถูกจัดอันดับ 17 สถาบัน ได้แก่ อันดับ 601-800 Mahidol University, Mae Fah Luang University และ Chulalongkorn University, อันดับ 801-1000 King Mongkut’s University of Technology Thonburi, อันดับ 1000+ Chiang Mai University, Khon Kaen University, Suranaree University of Technology, Prince of Songkla University, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Kasetsart University, Thammasat University, Naresuan University, King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Suranaree University of Technology, Burapha University, Mahasarakham University และ Srinakharinwirot University

โดยมีตัวชี้วัดประกอบด้วย 1) Teaching (30%) 2) Research (30%) 3) Citations (30%) 4) Industry Income (2.5%) และ 5) International Outlook (7.5%)ตารางแสดงผลคะแนนภาพรวม (Overall Score) เทียบกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ติดอันดับโลก ตั้งแต่ปี 2016-2021


กราฟแท่งแสดงผลคะแนนภาพรวม (Overall Score) เทียบกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ติดอันดับโลก ตั้งแต่ปี 2016-2021


กราฟแท่งแสดงผลคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด เทียบกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ติดอันดับโลก ของการจัดอันดับในปี 2021


ข้อมูลโดย : สำนักงานบริหารงานวิจัย
แกลลอรี่