รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขที่ EP140009

17 มิถุนายน 2565

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ EP140009 อัตราเงินเดือน 20,250 บาท จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีรายละเอียดตามประกาศดังแนบ

แกลลอรี่