พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

8 มิถุนายน 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีของผู้ปฎิบัติงาน และเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปยังผู้ที่มีคุณานุปการต่อคณะฯ และผู้ล่วงลับ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่