คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งพนักงานบริการฝึมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) สังกัดงานบริหารทั่วไป เลขที่ตำแหน่ง S4190161

25 มิถุนายน 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งพนักงานบริการฝึมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) สังกัดงานบริหารทั่วไป เลขที่ตำแหน่ง S4190161
(รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่