CMU-ePro การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

11 เมษายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

CMU-ePro ประกาศ มช. เรื่อง การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร 0 5394 3698 หรือ เพจ https://www.facebook.com/CMUeProeGrad

แกลลอรี่