นศ.พยาบาล มช. ผนึกกำลังร่วมสร้างสรรค์งาน Mahidol Project 2023

25 กันยายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมโครงงานมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566 (Mahidol Project 2023) โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด จัดขึ้นจากความร่วมมือกันของสโมสรนักศึกษา 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนักศึกษาพยาบาลจัดฐานกิจกรรมในการเรียนรู้วิธีเปิดเซ็ตทำแผล, การดูแลลักษณะของแผลแต่ละชนิด และการทดลองทำแผลถลอกกับหุ่นให้แก่ผู้เข้าร่วมที่สนใจได้ฝึกปฏิบัติกัน ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่