มช. เปิดศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยงแห่งใหม่ เพื่อรองรับการดูแลเหล่าสุนัขและแมวที่ดียิ่งขึ้น

31 พฤษภาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

           ศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง Pet Wellness Center, CMU ศูนย์บริการน้องใหม่โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่รวบรวมการบริการดูแลป้องกันโรคให้แก่หมาและแมวสุขภาพดี ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพประจำปี ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โปรแกรมป้องกันพยาธิภายนอกและภายใน ออกใบรับรองสุขภาพสัตว์เลี้ยง รวมถึงการติดตั้งไมโครชิพเพื่อช่วยในการติดตามและค้นหาสัตว์เลี้ยงในกรณีที่สูญหาย การออกใบรับรองสุขภาพสัตว์ เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. นี้ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

          ศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง Pet Wellness Center, CMU จะเป็นศูนย์ที่สำหรับการให้บริการสุนัขและแมวสุขภาพดีที่เจ้าของนำมาฉีดวัคซีนและตรวจสุขภาพ แยกออกจากสถานพยาบาลที่มีสัตว์ป่วยเข้าไปรับการรักษา เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงในการได้รับเชื้อโรคต่าง ๆ จากการเข้าไปใช้บริการสถานพยาบาลสัตว์ทั่วไป และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

        นอกจากนี้ศูนย์ฯ ยังแบ่งโซนการให้บริการออกเป็นสองโซนคือ โซนสำหรับสุนัข และโซนสำหรับแมว เพื่อให้ผู้มาใช้บริการได้มีความมั่นใจ และสบายใจว่าสัตว์เลี้ยงตนเอง (โดยเฉพาะแมว) จะไม่เกิดความเครียดจากการมาใช้บริการ โดยศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง มีบริการ 1. โปรแกรมตรวจสุขภาพ 2. โปรแกรมถ่ายพยาธิ 3. โปรแกรมป้องกันเห็บหมัดและพยาธิหนอนหัวใจ 4. บริการชุดตรวจพยาธิในเลือด 5. บริการชุดตรวจเอดส์และลิวคิเมียในแมว 6. บริการฝังไมโครชิพ 7. บริการฉีควัคซีน 8. บริการออกใบรับรองสุขภาพสัตว์ 9. บริการตรวจระดับไตเตอร์หลังทำวัคซีน (Antibody titer คือการตรวจวัดหาระดับของภูมิคุ้มกันต่อโรคในร่างกาย ซึ่งสามารถใช้ประเมินระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคหลังการฉีดวัคซีนในสุนัขและแมวได้)

         ศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง Pet Wellness Center คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิกัด https://goo.gl/maps/J55n1FrHRBbc9pvB7 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 05394 8043


ภาพประกอบจาก https://www.facebook.com/PetWellnessCenterCMU

แกลลอรี่