ลงทะเบียน เพิ่ม เปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกำหนด ภาคการศึกษาที่ 1/2566

3 กรกฎาคม 2566

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ลงทะเบียน เพิ่ม เปลี่ยนตอนกระบวนวิชา และลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยหลังกำหนด ภาคการศึกษาที่ 1/2566 วันที่ 3-14 ก.ค. 2566 ผ่านระบบงานทะเบียนการศึกษาที่ https://cmu.to/late-enroll166 

คู่มือการใช้งาน

ลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกำหนด
https://cmu.to/late-enrollment-th

เพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนด
https://cmu.to/addcourse-th

เปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกำหนด
https://cmu.to/movesec-th

ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยหลังกำหนด
https://cmu.to/enrollservice-th

แกลลอรี่