ต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิงกฤษณา ไกรสินธุ์

5 สิงหาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิงกฤษณา ไกรสินธุ์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 7 นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่รุ่นที่ 13 ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับรางวัล 2022 Global Women's Leadership Awards จากงานประชุมผู้นำสตรีโลกซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม “สุดยอดผู้นำสตรีโลกปี 2565” Global Summit of Women 2022 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่