คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อารตรี  อยุทธคร

13 สิงหาคม 2562

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อารตรี  อยุทธคร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  นสาขาวิชาสังคมวิทยา 
แกลลอรี่